Emra shqip per vajza me shkronjen R

Emri Kuptimi
Rrap/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Rrapush/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Rrezag/e,-ja nga fjale te shqipes
Rrezagim/e,-ja nga fjale te shqipes
Rrezak/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Rrezan/e,-a nga nje fjale e shqipes
Rrezar/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Rrezargjend/e,-a nga fjale te shqipes
Rrezarin/e,-a nga nje fjale e shqipes
Rrezart/e,-a nga fjale te shqipes
Rrez/e,-ja fjale e shqipes
Rrezedrit/e,-a nga fjale te shqipes
Rrezekuq/e,-ja nga fjale te shqipes
Rrezelind/e,-a nga fjale te shqipes
Rrezellin/,-a nga nje fjale e shqipes
Rrezepar/e,-a nga fjale te shqipes
Rrezin/e,-a fjale e shqipes
Rrezor/e,-ja fjale e shqipes
Rrit/e,-a fjale e shqipes
Rron/e,-a nga nje fjale e shqipes
Rrush/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Rrushin/e,-a nga nje fjale e shqipes