Emra shqip per vajza me shkronjen Q

Emri Kuptimi
Qershin/e,-a nga nje fjale e shqipes
Qershiz/e,-a fjale e shqipes
Qershor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Qetar/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Qet/e,-a nga nje fjale e shqipes
Qetesor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Qetez,-a nga nje fjale e shqipes
Qetim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Qetor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Qendrak/e,-ja fjale e shqipes
Qendres/e,-a fjale e shqipes
Qendrim/e,-a nga nje fjale e shqipes