Emra musliman per vajza me shkronjen E

Emri Kuptimi
Elife e bute
Elmase diamante
Eliza unike
Emane shprese
Enuare ndricuese
Eribe e shkathte
Erina zonje e bukur
Ermina miqesore
Esma sahabije