Emra musliman per vajza me shkronjen D

Emri Kuptimi
Damime shoqeruese
Danie e bukur
Danie princeshe
Darie e ditur, me kulture
Dijae drita, lindja e diellit
Dijbe degjueshmeri
Durdane per le
Duxhane shi
Dhafire triumfuese
Dhakire per kujtuese
Dhalile hij e
Dhekije e mencur, inteligjente