Emra shqip per vajza me shkronjen C

Emri Kuptimi
Cal/e,-a emer i mocem
Cel/e,-a emer i mocem
Cem/,-ja nga nje fjale e shqipes
Cemtar/e,-ja emer i mocem
Cirkor/e,-ja emer i mocem
Cuc/e,-a fjale e shqipes
Curlin/e,-a nga nje emer i mocem
Curran/e,-a nga nje emer i mocem
Currel/e,-a nga nje emer i mocem
Curril/e,-a fjale e shqipes