Emra shqip per vajza me shkronjen H

Emri Kuptimi
Hajl/e,-a nga nje emer vendi
Hanush/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Har/e,-ja fjale e shqipes
Harf/e,-a fjale e shqipes
Harmoni,-a fjale e shqipes
Hekuran/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Hekurush/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Herak/e,-ja fjale e shqipes
Heroik/e,-ja fjale e shqipes
Heroin/e,-a fjale e shqipes
Hen/e,-a fjale e shqipes
Henez,-a fjale e shqipes
Henor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Henplot/e,-a fjale e shqipes
Hiesor/e,-ja fjale e shqipes
Hijesin/e,-a fjale e shqipes
Hijesh,-a fjale e shqipes
Hijeshor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Himar/e,-a nga nje emer vendi
Hir/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Hirosh/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Hirush/e,-ja fjale e shqipes
Hotian/e,-a fjale e shqipes
Hylleri,-a fjale e shqipes