Emra shqip per djem me shkronjen I

Emri Kuptimi
Idlir,-i nga nje fjale e shqipes
Ilir,-i nga nje fjale e shqipes
Ilirian,-i nga nje fjale e shqipes
Ilirik,-u fjale e shqipes
Ilirjet,-i nga fjale te shqipes
Imir,-i nga nje fjale e shqipes
Indrit,-i nga nje fjale e shqipes