Emra shqip per vajza me shkronjen Y

Emri Kuptimi
Ylber/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Ylberi,-a nga nje fjale e shqipes
Ylberin/e,-a nga nje fjale e shqipes
Ylberor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Ylberosh/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Yllbardh/e,-a nga fjale te shqipes
Ylldrit/e,-a nga fjale te shqipes
Yllesh/e,-a nga nje fjale e shqipes
Yllez/e,-a nga nje fjale e shqipes
Ylljet/e,-a nga fjale te shqipes
Yllk/e,-a fjale e shqipes
Yllkuq/e,-ja nga fjale te shqipes
Yllmir/e,-a nga fjale te shqipes
Yllnesh/e,-a nga nje fjale e shqipes
Yllnor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Yllor/e,-ja nga nje fjale e shqipes