Emra shqip per vajza me shkronjen X

Emri Kuptimi
Xix/e,-a fjalë e shqipes
Xixëllim/ë,-a fjalë e shqipes
Xixëllonj/ë,-ja fjalë e shqipes
Xixëllor/e,-ja fjalë e shqipes