Emra shqip per vajza me shkronjen U

Emri Kuptimi
Ujbardh/e,-a nga nje fjale e shqipes
Ujkan/e,-a nga nje emer i mocem
Ujvar/e,-a nga nje fjale e shqipes
Ujz/e,-a fjale e shqipes
Uksan/e,-a nga nje emer vendi, ilir
Ulpian/e,-a nga nje emer vendi, ilir
Uran/e,-a nga nje emer i mocem
Urat/e,-a fjale e shqipes
Urim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Urtan/e,-a nga nje fjale e shqipes
Urtak/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Urtar/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Urt/e,-a nga nje fjale e shqipes
Urti,-a fjale e shqipes
Urtin/e,-a nga nje fjale e shqipes
Urtosh/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Usian/e,-a nga nje emer vendi, ilir
Uskan/e,-a nga nje emer vendi, ilir