Emra shqip per vajza me shkronjen N

Emri Kuptimi
Naltin/e,-a nga nje fjale e shqipes
Naltor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Nand/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Narent/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Nares/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Naresin/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Narest/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Naron/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Nart/e,-a nga nje emer vendi
Nartil/e,-a nga nje emer vendi
Natyr/e,-a fjale e shqipes
Nderbardh/e,-a nga fjale te shqipes
Nderim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Nderin/e,-a nga nje fjale e shqipes
Ndermir/e,-a nga fjale te shqipes
Nderor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Nderush/e,-a nga nje fjale e shqipes
Ndrian/e,-a nga nje emer i mocem
Ndricim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Ndrin/e,-a nga nje fjale e shqipes
Nektar/e,-ja nga nje emer njeriu, ilir
Nertil/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Nes/e,-a emer i mocem
Nesil/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Nestan/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Neven/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Nevil/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Nentor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Nentorian/e,-a nga nje fjale e shqipes
Ngadhenjim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Ngazellim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Niket/e,-a emer i mocem
Nimf/e,-a fjale e shqipes
Nisjet/e,-a nga fjale te shqipes
Nistar/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Nit/e,-a emer i mocem
Njom/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Njomzak/e,-ja fjale e shqipes
Njom/ez,-za fjale e shqipes
Nolian/e,-a nga nje emer i mocem
Nor/e,-a nga nje emer i mocem
Oimir/e,-a nga fjale e shqipes