Emra shqip per vajza me shkronjen I

Emri Kuptimi
Idil/e,-a fjale e shqipes
Ilir/e,-ja fjale e shqipes
Iliresh/e,-a nga nje fjale e shqipes
Iliri,-a nga nje emer vendi
Ilirian/e,-a nga nje fjale e shqipes
Ilirjet/e,-a nga fjale te shqipes
Ilnaj/e,-a fjale e shqipes
Indrit/e,-a nga fjale te shqipes