Emra shqip per vajza me shkronjen E

Emri Kuptimi
Erand/e,-a nga nje fjale e shqipes
Eart/e,-a nga nje fjale e shqipes
Edit/e,-a nga nje fjale e shqipes
Edon/e,-a nga nje fjale e shqipes
Edlir/e,-a nga nje fjale e shqipes
Edlirian/e,-a nga nje fjale e shqipes
Edrin/e,-a nga nje emer vendi
Edlirian/e,-a nga nje fjale e shqipes
Edrin/e,-a nga nje emer vendi
Egzon/e,-a fjale e shqipes
Eljon/e,-a nga nje fjale e shqipes
Elban/e,-a nga nje emer vendi
Elbar/e,-ja nga nje emer vendi
Elbaroz/e,-a fjale e shqipes
Elbasan/e,-ja nga nje emer vendi
Elbun/e,-a nga nje emer vendi
Elegji,-a fjale e shqipes
Elion/e,-a nga nje fjale e shqipes
Elir/e,-a nga nje fjale e shqipes
Elirian/e,-a nga nje fjale e shqipes
Elon/i,-a nga nje emer njeriu, ilir
Emirand/e,-a nga nje fjale e shqipes
Emir/e,-a nga nje fjale e shqipes
Emirian/e,-a nga nje fjale e shqipes
Emirjet/e,-a nga nje fjale e shqipes
Emirijon/e,-a nga nje fjale e shqipes
Endrin/e,-a nga nje fjale e shqipes
Endrit/e,-a nga nje fjale e shqipes
Engjellesh/e,-a nga nje fjale e shqipes
Enian/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Enis/e,-a nga fjale te shqipes
Enklean/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Enkelejd/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Enkel/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Entel/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Epikad/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Epik/e,-a fjale e shqipes
Epope,-ja fjale e shqipes
Erag/e,-ja nga fjale te shqipes
Eragim/e,-ja nga fjale te shqipes
Erakend/e,-a nga fjale te shqipes
Erand/e,-a nga fjale te shqipes
Erblin/e,-a nga fjale te shqipes
Erbor/e,-a nga fjale te shqipes
Erdet/e,-a nga fjale te shqipes
Erdit/e,-a nga fjale te shqipes
Erjet/e,-a nga fjale te shqipes
Erezak/e,-a nga fjale te shqipes
Erind/e,-ja nga nje emer vendi
Erin/e,-a nga nje emer vendi
Eris/e,-a nga nje emer i mocem
Erjet/e,-a nga fjale te shqipes
Erjon/e,-a nga fjale te shqipes
Erkand/e,-a nga fjale te shqipes
Erlet/e,-a nga fjale te shqipes
Erlul/e,-ja nga fjale te shqipes
Erlis/e,-a nga fjale te shqipes
Ermal/e,-ja nga fjale te shqipes
Ermaj/e,-ja nga fjale te shqipes
Ermir/e,-a fjale e shqipes
Ern/e,-a fjale e shqipes
Eror/e,-ja fjale e shqipes
Ershel/e,-a nga nje emer vendi
Ervjollc/e,-a nga fjale te shqipes
Erzen/e,-a nga nje emer vendi
Erz/e,-a nga fjale te shqipes
Etlev/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Etnik/e,-a fjale e shqipes
Etritan/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Etrit/e,-a nga nje emer njeriu, ilir