Emra shqip per djem me shkronjen S

Emri Kuptimi
Sabon,-i nga nje emer njeriu, ilir
Saimir,-i nga fjale te shqipes
Sament,-i nga nje emer njeriu, ilir
Samir,-i nga fjale te shqipes
Samon,-i nga nje emer njeriu, ilir
Saprin,-i nga nje emer njeriu, ilir
Sarden,-i nga nje emer njeriu, ilir
Sardian,-i nga nje emer njeriu, ilir
Sarmir,-i nga nje emer njeriu, ilir
Sation,-i nga nje emer vendi, ilir
Sazan,-i nga nje emer vendi
Senton,-i nga nje emer njeriu, ilir
Sharr,-i nga nje emer vendi
Shegan,-i nga nje fjale e shqipes
Shelgor,-i nga nje fjale e shqipes
Shendim,-i nga nje fjale e shqipes
Shendver,-i nga fjale te shqipes
Shendet,-i fjale e shqipes
Shkamb,-i fjale e shqipes
Shkambor,-i fjale e shqipes
Shkelqim,-i nga nje fjale e shqipes
Shkelzen,-i nga nje emer vendi
Shkemb,-i fjale e shqipes
Shkembor,-i fjale e shqipes
Shkendijor,-i fjale e shqipes
Shkodran,-i nga nje emer vendi
Shkrep,-i fjale e shqipes
Shkumbin,-i nga nje emer vendi
Shndrit,-i fjale e shqipes
Shpat,-i fjale e shqipes
Shpatar,-i fjale e shqipes
Shpend,-i fjale e shqipes
Shpetim,-i fjale e shqipes
Shpresar,-i nga nje fjale e shqipes
Shpresim,-i fjale e shqipes
Shpresmir,-i nga nje fjale e shqipes
Shpresor,-i nga nje fjale e shqipes
Shtatmir,-i fjale e shqipes
Sibal,-i nga nje emer njeriu, ilir
Siner,-i nga nje emer njeriu, ilir
Skend,-i nga nje emer i vjeter
Skenobard,-i nga nje emer njeriu, ilir
Skerd,-i nga nje emer njeriu, ilir
Skerdian,-i nga nje emer njeriu, ilir
Skender,-i emer i vjeter
Skifter,-i fjale e shqipes
Skirt,-i nga nje emer njeriu, ilir
Skirtian,-i nga nje emer njeriu, ilir
Skord,-i nga nje emer njeriu, ilir
Skordian,-i nga nje emer njeriu, ilir
Slator,-i nga nje emer njeriu, ilir
Sokol,-i fjale e shqipes
Sokolan,-i nga nje fjale e shqipes
Sokolar,-i nga nje fjale e shqipes
Sorkadh,-i fjale e shqipes
Spartak,-u nga nje emer njeriu, ilir
Suferin,-i nga nje fjale e shqipes
Sugar,-i fjale e shqipes
Sukalem,-i emer i vjeter
Sumbullor,-i nga nje fjale e shqipes
Surin,-i nga nje emer njeriu, ilir
Sutosh,-i nga nje fjale e shqipes
Sybukur,-i fjale e shqipes
Symir,-i nga fjale te shqipes
Synar,-i nga nje fjale e shqipes
Syrrush,-i nga nje fjale e shqipes
Sytar,-i nga nje fjale e shqipes
Syzjarr,-i nga fjale te shqipes