Emra shqip per djem me shkronjen H

Emri Kuptimi
Hekuran,-i nga nje fjale e shqipes
Hero,-i fjale e shqipes
Hënor,-i fjale e shqipes
Hieshor,-i nga nje fjale e shqipes
Hiror,-i nga nje fjale e shqipes
Hyjnor,-i fjale e shqipes