Emra musliman per djem me shkronjen K

Emri Kuptimi
Kamil i plote
Kamran siguri dhe ndihmues
Kazim qe permbahet nga zemerimi
Khaliid i qendrueshem
Khaliil mik
Kejsan i urte
Khunejs i fshehte [emer sahabi]
Kinza thesar i fshehur