Emra musliman per djem me shkronjen J

Emri Kuptimi
Jahja emer pejgamberi
Jakuut guri cmuar
Jakub emer pejgamberi
Jar shok
Jasin shkronja te Kuranit.
Jauar ndihmues
Jeman i bekuar
Junus emer pejgamberi
Jusr rehati
Jusuf emer pejgamberi