Emra musliman per djem me shkronjen H

Emri Kuptimi
Hadi udheheqes
Hafid i urti
Hafiz mbrojtes
Hafs i riu i luanit
Haliim i duruar
Hamdan ai qe larteson
Hamza luan
Hanif besimtar i vertete
Hani i kenaqur
Haris kujdestar vigjilues
Harith lerues
Harun emer pejgamberi
Hasan i hijshem
Hasin i bukur
Hashmat dinjitet
Hajat jete
Hejthem fajkua i ri
Hazim i matur
Hisam shpate e mprehte
Hilal hene e re
Himajet mbrojtje
Hisham bujari
Humen shpirtmire
Husam shpate
Humejun i bekuar
Husni i hijshem
Husein i bukur