Emra katolik per djem

Emri
Angjelin
Anton
Dodë
Dhimitër
Ejëll
Filip
Fran
Frrok
Gaetani
Gasper
Gaspani
Gjergj
Gjin
Gjok
Gjon
Gjovalin
Gjush
Gësmëni
Jakë
Jeronim
Jani
Jul
Kin
Kolë
Kol
Kushë
Lekë
Lazër
Lishëndri
Lon
Loro
Lorenc
Luçe
Lloreu
Mark
Mateu
Mati
Mitri
Ndue
Ndoc
Nxhiku
Nikolla
Palok
Pjeter
Pjerin
Prenk
Preng
Rikard
Rrok
Sander
Simon
Samoel
Tone
Tonin
Tomë
Viktor
Zef