Emra shqip per vajza me shkronjen O

Emri Kuptimi
Oket/e,-a emer i mocem
Oleand/er,-ra fjale e shqipes (lloj druri )
Olis/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Olis/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Ols/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Oltan/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Olt/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Oltion/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Orezan/e,-a nga nga fjale e shqipes
Orgest/e,-a nga nje emer vendi, ilir
Orget/e,-a nga nje emer vendi, ilir
Orkide,-ja fjale e shqipes (nje lloj druri)
Ormir/e,-a fjale e shqipes
Ostral/e,-a nga nje emer njeriu, ilir