Emra shqip per djem me shkronjen X

Emri Kuptimi
Xaxan,-i nga nje fjale e shqipes
Xixellon,-i fjale e shqipes
Xixellor,-i fjale e shqipe