Emra shqip per djem me shkronjen V

Emri Kuptimi
Vajkal,-i nga nje emer vendi
Vajkan,-i nga nje emer vendi
Val,-i fjale e shqipes
Valbardh,-i nga nje emer njeriu, ilir
Valdas,-i nga fjale te shqipes
Valdet,-i nga fjale te shqipes
Valdrin,-i nga fjale te shqipes
Valim,-i nga nje fjale e shqipes
Vajet,-i nga fjale te shqipes
Valmir,-i nga fjale te shqipes
Valmor,-i nga nje emer vendi
Valon,-i nga nje fjale e shqipes
Valtid,-i nga nje emer njeriu, ilir
Valton,-i nga fjale te shqipes
Valth,-i nga nje emer vendi
Valzim,-i fjale e shqipes
Valzon,-i nga nje fjale e shqipes
Vallzor,-i nga nje fjale e shqipes
Vandan,-i nga nje emer njeriu, ilir
Vargan,-i fjale e shqipes
Vardon,-i fjale e shqipes
Varid,-i nga nje emer njeriu, ilir
Vastak,-u fjale e shqipes
Vegim,-i fjale e shqipes
Velor,-i nga nje fjale e shqipes
Vels,-i nga nje emer njeriu, ilir
Velson,-i nga nje emer njeriu, ilir
Vendar,-i nga nje fjale e shqipes
Vepran,-i nga nje fjale e shqipes
Verak,-u nga nje fjale e shqipes
Veran,-i fjale e shqipes
Verim,-i fjale e shqipes
Verlind,-i nga fjale te shqipes
Vermosh,-i nga nje emer vendi
Veror,-i fjale e shqipes
Verush,-i nga nje fjale e shqipes
Verzant,-i nga nje emer njeriu, ilir
Vesid,-i nga nje emer njeriu, ilir
Vesim,-i fjale e shqipes
Veshtak,-u fjale e shqipes
Veton,-i nga nje fjale e shqipes
Vezullim,-i fjale e shqipes
Vezullar,-i nga nje fjale e shqipes
Vershim,-i fjale e shqipes
Vidan,-i fjale e shqipes
Vidush,-i fjale e shqipes
Vigan,-i fjale e shqipes
Vilzan,-i emer i vjeter
Vindar,-i emer i vjeter
Vinok,-u nga nje emer njeriu, ilir
Virtyt,-i fjale e shqipes
Visar,-i fjale e shqipes
Vishkullar,-i fjale e shqipes
Vitar,-i fjale e shqipes
Vizak,-u fjale e shqipes
Vleror,-i nga nje fjale e shqipes
Vlerush,-i nga nje fjale e shqipes
Vllazerim,-i fjale e shqipes
Vokon,-i nga nje emer njeriu, ilir
Volset,-i nga nje emer njeriu, ilir
Vraptart,-i fjale e shqipes
Vrullim,-i nga nje fjale e shqipes
Vullkan,-i fjale e shqipes
Vullnet,-i fjale e shqipes
Vullnetar,-i fjale e shqipes
Vullnetmir,-i fjale e shqipes