Emra shqip per djem me shkronjen Q

Emri Kuptimi
Qershor,-i fjale e shqipes
Qetesor,-i nga nje fjale e shqipes
Qetim,-i nga nje fjale e shqipes
Qetor,-i nga nje fjale e shqipes
Qendrak,-u fjale e shqipes
Qendrim,-i fjale e shqipes