Emra musliman per vajza me shkronjen TH

Emri Kuptimi
Thabite e vendosur
Thakibe mendimtare
Thekafe me prestigj
Thana falenderim
Themare frytdhenese
Themine e shtrenjte
Thoreja yll
Thubate e fuqishme