Emra katolik per vajza

Emri
Agetina
Ana
Biba
Çile
Diamanta
Drane
Engjëj
Engjëlliqe
Ganxhe
Grishë
Gjyste
Gjystina
Jozefina
Karmell
Katrine
Lenuca
Leze
Lezina
Luçie
Lulë
Luiza
Madalene
Marie
Marieja
Mariana
Mara
Marjucë
Roza
Rozina
Suzana
Tane
Tereza
Terezina
Vitore
Vrana